صفحه اصلی مراکز مشابه

مراکز مشابه

نظر به گستردگی معلولیت در شهرهای مختلف کشور و نیاز به تأسیس مراکزی جهت توانبخشی و آموزش فنی و حرفه‌ای منجربه اشتغال این عزیزان با هدف بهره‌مندی از مواهب زندگی دلپذیر و عادی مانند سایر افراد جامعه، مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر بعنوان سازمانی مردم نهاد در راستای تحقق اهداف اساسنامه خویش و ترویج فرهنگ نیکوکاری اقدام به اجرای طرح حمایت و مشاوره رایگان به افراد علاقمند در امر تأسیس و راه‌اندازی موسسات خیریه مشابه مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر در سطح کشور با شرایط ذیل می نماید.

 الف –  مراحل راه اندازي مرکز مشابه

 " دستورالعمل عضو مراکز آموزشي و توانبخشي توانيابان جسمي حرکتي غير ذهني "

 الف – مراحل راه اندازي مرکز مشابه براي راه اندازي مرکز مشابه رعد الغدير براي حالتي که مرکز خيريه ثبت شده براي اين کار وجود دارد و اعضاء هيئت امناء خيريه مايلند خدمات خيريه خود را با خدمات مشابه رعد الغدير جايگزين سازند.

 •  پرکردن فرم دريافت اطلاعات اوليه در تأسيس مراکز مشابه.
 • در صورتيکه موضوع اساسنامه خيريه مورد نظر با خدمات آموزشي و اشتغال معلولين جسمي حرکتي غير ذهني تطابق نداشته باشد با تشکيل يک مجمع عمومي فوق العاده در موضوع خدمات آموزشي و اشتغال و ايجاد کارگاه هاي حمايتي مورد نياز در اساسنامه گنجانده شود( مانند موضوع اساسنامه رعد الغدير ) و به ثبت رسانده شود.
 • در صورتيکه موضوع خدمات آموزشي و اشتغال معلولين جسمي حرکتي در اساسنامه خيريه وجود داشته باشد مراحل بعدي انجام شود.
 • امضاء مبادله تفاهم نامه براي ايجاد مرکز مشابه در شهر مورد نظر.
 • انتخاب مدير داخلي تمام وقت و مسئول آموزش تمام وقت و ارسال سوابق کاري آنان براي رعد الغدير جهت اظهار نظر و مصاحبه.
 • عقد قرار داد با مدير داخلي و مسئول آموزش و معرفي آنان به رعد الغدير جهت طي دوره آموزش در تهران.

 

تبصره 1- در صورتیکه مرکز مشابه با مشورت موسسه بخواهد کاردرمانی نیز برای کارآموزان خویش دایر نماید باید یک مدیر فنی که در یکی از رشته های زیر مدرک کارشناسی داشته باشد استخدام نماید:

 روانشناسی – مددکاری – علوم تربیتی – کاردرمانی – فیزیوتراپی – طب فیزیک .

 تبصره 2- مرکز مشابه برای اینکارمیبایست از اداره بهزیستی نیزمجوز مرکز آموزش روزانه معلولین دریافت نماید.

 

 • برگزاري دوره آموزشي در رعد الغدير براي افراد مذکور و دريافت جزوه مدارک مورد نياز( هزينه اسکان توسط مؤسسه تأمين مي شود ) و بازگشت آنان به شهر مورد نظر.
 • بررسي و انتخاب صنايع دستي مناسب منطقه براي آموزش دادن. توضيح اينکه اين صنايع دستي بايستي از نظر بهداشتي مناسب وضع توانيابان بوده و بازار فروش مناسب داشته باشد و در حدّ توان توانيابان باشد.
 • انتخاب صنايع دستي مناسب بند 11 و رشته منشيگري و تبليغات براي آموزش.
 • پيدا کردن مربياني که در رشته هاي انتخاب شده کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني حرفه اي کشور داشته باشند وعقد قرارداد ساعتي با مربيان مورد نياز.
 • اخذ مجوز فعاليت از سازمان آموزش فني حرفه اي شهر مورد نظر.
 • مشخص کردن تجهيزات و وسائل مورد نظر براي تشکيل کلاسها و اعلان آن به مؤسسه.
 • تهيه تجهيزات و وسائل مذکور توسط مؤسسه و ارسال آن به مرکز خيريه.
 • تشکيل کلاسها و شرکت توانيابان در کلاسها.
 • برگزاري برنامه افتتاحيه در يکي از سالنهاي شهر (حتي الامکان در نزديکي محل آموزشگاه ) با مديريت مؤسسه و جذب کمک براي اداره مرکزخيريه مذکور.
 • اداره آموزشگاه توسط خيريه مذکور و با استفاده از تجربيات مؤسسه رعدالغدير.
 • تماس مداوم و روزانه و يا حداقل هفتگي مدير داخلي و مسئول آموزش خيريه با مسئول آموزش و مسئول روابط عمومي مؤسسه و عنداللزوم تماس با آقاي آتشک مدير داخلي مؤسسه(حداقل در 3 ماه اول شروع کار).
 • انجام کارهاي مندرج در تفاهم نامه توسط خيريه و مؤسسه.

 ب خصوصيات اعضاء هيئت مؤسس

 •  مؤمن و معتقد به انجام کار خير براي جلب رضايت خداوند.
 • غير سياسي بودن.
 • داشتن وقت (حداقل 1 ساعت در روز) براي همکاري و مساعدت با مؤسسه و جذب کمک و هميار.
 • مدير عامل مؤسسه علاوه بر موارد فوق بايد حداقل 30% از وقت روزانه خود را بطور رايگان در اختيار مؤسسه قرار دهد و قبلاً کارمند و يا مدير دولتي نبوده باشد.
 • تمايل کمک غير ترحمي به توانيابان (معلولين).
 • تمايل به جذب کمک از خيرين توسط خودشان.
 • علاقه مند بودن به کارهاي اجتماعي عام المنفعه.
 • خوشنام بودن در شهر.
 • حداقل سن 30 سال.

" دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مراکز آموزشی و توانبخشی توانيابان جسمي حرکتي غير ذهني"

الف- شرح کارهای مورد نیاز جهت راه اندازی مرکزمشابه که توسط هیئت مدیره ی خیریه انجام می شود:

مراحل راه اندازي مرکز مشابه رعد الغدير( براي حالتي که میخواهند مرکز خيريه برای اینکار ایجاد نمایند):

 • پرکردن فرم دريافت اطلاعات اوليه در تأسيس مراکز مشابه.
 • انتخاب 9 تا 15نفر از افراد خیر خوشنام ساکن در شهر مورد نظر، که دارای خصوصیات ذکر شده در بند "ج" باشند (جهت عضویت در هیئت مؤسس)
 • مذاکره فردی و سپس جمعی با آنان و کسب موافقت آنان برای شرکت در هیئت مؤسس مرکز خیریه مورد نظر.
 • بازدید از هیئت مؤسس خیریه از مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر و اعلام آمادگی برای ایجاد مراکزمشابه در شهر خودشان.
 • توجیه شدن اعضاء هیئت امناء خیریه مذکور با کارهای مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر.
 • امضاء مبادله تفاهم نامه براي ايجاد مرکز مشابه در شهر مورد نظر.
 • انتخاب اسم جهت مرکز خیره جدید.
 • اخذ 3 نسخه رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی از اعضاء هیئت مؤسس.
 • انجام ثبت نام اینترنتی برای مرکز خیریه.
 • پیگیری مراحل ثبت نام و دریافت نامه و اساسنامه تأیید شده از فرمانداری یا استانداری برای اداره ثبت.
 • تهیه 5 برگ رونوشت برابر اصل از نامه و اساسنامه تأیید شده.
 • تحویل، نامه و اساسنامه تأیید شده.
 • پیگیری ثبت مرکز خیریه.
 • دریافت شماره ثبت و روزنامه رسمی تأیید شده و همچنین اساسنامه تأیید شده (5نسخه)
 • دریافت دفتر پلمپ شده ( توضیح اینکه در اولین دفتر پلمپ شده دریافتی، حسابها از تاریخ روز بعد از تحویل گرفتن دفتر پلمپ شده ثبت شود اگر چه قبلاً هزینه شده باشد)
 • انتخاب مسئول امورمالی و حسابداری.
 • افتتاح حساب جاری در یکی از بانکهای دولتی (ترجیحاً بانک تجارت) بنام مرکز خیریه ثبت شده.
 • در اختیار گرفتن یک مکان حداقل با 4 اتاق برای شروع کار (تملیک، اجاره یا واگذاری) و انجام تعمیرات و کارهای مناسب سازی (جهت استفاده توانیابان) و پرداخت هزینه های آن توسط خیریه.
 • انتخاب مدير داخلي و مسئول آموزش تمام وقت و ارسال سوابق کاری آنان برای رعد الغدیرجهت اظهار نظر و مصاحبه.

تبصره 1- در صورتیکه مرکز مشابه با مشورت موسسه بخواهد کاردرمانی نیز برای کارآموزان خویش دایر نماید باید یک مدیر فنی که در یکی از رشته های زیر مدرک کارشناسی داشته باشد استخدام نماید:

روانشناسی – مددکاری – علوم تربیتی – کاردرمانی – فیزیوتراپی – طب فیزیک .

تبصره 2- مرکز مشابه برای اینکارمیبایست از اداره بهزیستی نیزمجوز مرکز آموزش روزانه معلولین دریافت نماید.

 • عقد قرار داد با مدير داخلي و مسئول آموزش و معرفي آنان به رعد الغدير جهت طي دوره آموزش در تهران.
 • برگزاري دوره آموزشي در رعد الغدير براي افراد مذکور و دريافت جزوه مدارک مورد نياز( هزينه اسکان توسط مؤسسه تأمين مي شود ) و بازگشت آنان به شهر مورد نظر.
 • بررسي و انتخاب صنايع دستي مناسب منطقه براي آموزش دادن. توضيح اينکه اين صنايع دستي بايستي از نظر بهداشتي مناسب وضع توانيابان بوده و بازار فروش مناسب داشته باشد و در حدّ توان توانيابان باشد.
 • انتخاب صنايع دستي مناسب بند 22 و رشته منشيگري و تبليغات براي آموزش.
 • پيدا کردن مربياني که در رشته هاي انتخاب شده کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني حرفه اي کشور داشته باشند وعقد قرارداد ساعتي با مربيان مورد نياز.
 • اخذ مجوز فعاليت از سازمان آموزش فني حرفه اي شهر مورد نظر.
 • مشخص کردن تجهيزات و وسائل مورد نظر براي تشکيل کلاسها و اعلان آن به مؤسسه.
 • تهيه تجهيزات و وسائل مذکور توسط مؤسسه و ارسال آن به مرکز خيريه.
 • تشکيل کلاسها و شرکت توانيابان در کلاسها.
 • برگزاري برنامه افتتاحيه در يکي از سالنهاي شهر (حتي الامکان در نزديکي محل آموزشگاه ) با مديريت مؤسسه و جذب کمک براي اداره مرکزخيريه مذکور.
 • اداره آموزشگاه توسط خيريه مذکور و با استفاده از تجربيات مؤسسه رعد الغدير.
 • تماس مداوم و روزانه و يا حداقل هفتگي مدير داخلي و مسئول آموزش خيريه با مسئول آموزش و مسئول روابط عمومي مؤسسه و عنداللزوم تماس با آقاي آتشک مدير داخلي مؤسسه (حداقل در 3 ماه اول شروع کار ).
 • انجام کارهاي مندرج در تفاهم نامه توسط خيريه و مؤسسه.

 ب – خصوصيات اعضاء هيئت مؤسس

 • مؤمن و معتقد به انجام کار خير براي جلب رضايت خداوند.
 • غير سياسي بودن.
 • داشتن وقت (حداقل 1 ساعت در روز) براي همکاري و مساعدت با مؤسسه و جذب کمک و هميار.
 • مدير عامل مؤسسه علاوه بر موارد فوق بايد حداقل 30% از وقت روزانه خود را بطور رايگان در اختيار مؤسسه قرار دهد و قبلاً کارمند و يا مدير دولتي نبوده باشد.
 • تمايل کمک غير ترحمي به توانيابان (معلولين).
 • تمايل به جذب کمک از خيرين توسط خودشان.
 • علاقه مند بودن به کارهاي اجتماعي عام المنفعه.
 • خوشنام بودن در شهر.
 • حداقل سن 30 سال.

 

http://samavat95.ir

 

 تصوير نامه مرجع تقليد آيت الله العظمي سيستاني در خصوص امکان واگذاري ثلث سهم امام به مقلدين ايشان براي ارتقاء خدمات و توسعه مراکز مشابه انجمن سماوات الغدير

 

براي دانلود جزوه تا قله هاي لبخند (مجموعه قوانين و آئين نامه ها و فرم هاي اداري،آموزشي،توانبخشي و...)اينجا کليک کنيد

 

 

براي مشاهده اطلاعات تماس مراکز مشابه در کشور اينجا کليک کنيد