اخباراينفوگرافيک

اينفوگرافيک- دندانپزشکي رعد الغدير

1395/08/13
با توجه به اهمیت امور درمانی علی الخصوص دندانپزشکی معلولین خاصی چون C.P و با توجه به عدم پاسخگویی مناسب سازمانها و مراکز درمانی جهت خدمت رسانی به این عزیزان به لطف خداوند، یاری انسانهای ... بیشتر ..